صبح امروز صورت گرفت؛

دیدار روحانی با سفیران جدید قطر،پاکستان،عمان و تایلند