مشترکین برق و گاز بیمه می شوند

برق و گاز,بودجه 93

تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارتخانه های نفت و نیرو اجازه دادند نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکین شهری و روستایی گاز و برق اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا ، نمایندگان مجلس در جلسه بعدازظهر شنبه در ادامه بررسی بودجه سال 93 کل کشور ، به دو وزارتخانه یاد شده اجازه دادند هر دو ماه به ترتیب مبلغ یکهزار ریال و تا پانصد ریال از هر واحد مسکونی اخذ کرده و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از حوادث گاز و برق اقدام کنند.

بر این اساس وزارتخانه های نفت و نیز موظف شدند گزارش عملکرد خود را در این بخش شامل منابع دریافتی ، هزینه های پرداختی به شرکت های بیمه و خسارت های پرداختی به مشترکین اعم از شهری و روستایی را هر 6 ماه یک بار به معاونت برنامه ریزی و نظارت رییس جمهوری ارائه کنند.

سیام 2021/ 1723/1449
کد N110923