با مصوبه مجلس؛

اختصاص 200 میلیارد تومان از حق بیمه شخص ثالث به نیروی انتظامی برای کاهش تصادفات

مجلس

با مصوبه مجلس شورای اسلامی 200 میلیارد تومان از حق بیمه شخص ثالث به منظور کاهش تصادفات به نیروی انتظامی اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز شنبه نوبت عصر مجلس شورای اسلامی بخش های هزینه ای لایحه بودجه 93 در دستور کار مجلس قرار گرفت.

با مصوبه مجلس مقرر شد وجوه واریزی شرکت های بیمه ای به مبلغ دو هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد.

همچنین نمایندگان مصوب کردند آئین نامه اجرایی قانون کارگاه های کشاورزی که تحت شمول نظام صنفی کشاورزان، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند، توسط وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی ظرف یک ماه از تصویب قانون تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

نمایندگان مجلس همچنین با الحاق یک بند به تبصره ای از لایحه بودجه 93 کل کشور مقرر کردند که حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما برای مستخدمین رسمی دولت که در ابتدای استخدام توسط صندوق تأمین اجتماعی وصول شده است بر اساس دستورالعملی که توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ خواهد شد بروز رسانی شده و بدون اینکه بار اضافی بر مستخدم تحمیل کند از این صندوق به صندوق بازنشستگی منتقل خواهد شد.