ابوترابی‌فرد در پاسخ به تذكر نماینده ایلام:

دولت خدمات آموزشی را رایگان در اختیار مردم می‌گذارد

مجلس

در برخی از مناطق کشور مدارس غیر انتفاعی وجود ندارد و مدارس دولتی هم تاسیس نشده است که در این صورت دولت با مجوز مجلس وظیفه خود را انجام نمی‌دهد.

نماینده مردم ایلام در اخطاری با استناد به اصل سوم قانون اساسی اظهار کرد: برآیند کلی تبصره ۱۳ بر خلاف روح قا نون اساسی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شوهانی افزود: در برخی از مناطق کشور مدارس غیر انتفاعی وجود ندارد و مدارس دولتی هم تاسیس نشده است که در این صورت دولت با مجوز مجلس وظیفه خود را انجام نمی‌دهد.

ابوترابی فرد در پاسخ به شوهانی گفت: شما تبصره ۱۳ را به خوبی متوجه نشده‌اید. دولت در نقاطی که امکان خرید خدمات آموزشی وجود داشته باشد، آن را می‌خرد و به رایگان در اختیار مردم قرار می‌دهد و این حق مردم است.

 

کد N110440

خواندنی از سراسر وب