نماینده لردگان:

چرا ۹۰ نفر از نمایندگان حاضر درمجلس رای نمی‌دهند

مجلس

ابوترابی فرد:پیشنهادات نمایند گان را گوش می‌دهیم و سپس نظر دولت و کمیسیون را می‌پرسیم و این روند نیز کاملاً درست است. اما با این وجود این برخی از نمایندگان به ما اعتراض می‌کنند.

نماینده مردم لردگان در اخطاری به ماده ۲۴ آئین نامه داخلی مجلس اظهار کرد: ما همگی در برابر قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس قسم خورده‌ایم و موظفیم آن را ا نجام دهیم‏، چرا ۹۰ نفر از نمایندگان حاضر در مجلس در رای گیری شرکت نمی‌کنند؟ این چه مجلسی است، این چه نمایندگی است؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجید جلیل سرقلعه نماینده مردم لردگان با بیان اینکه نمایند گان حلقوم مردم هستند، عنوان کرد: ما اینجا باید از حقوق مردم دفاع کنیم. ولی شما آقای ابوترابی فرد پیشنهادات ما را با کدخدا منشی حذف می‌کنید.

محمد حسن ابوترابی فرد که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت در پاسخ به اخطار نمایندگی لردگان عنوان کرد: پیشنهادات نمایند گان را گوش می‌دهیم و سپس نظر دولت و کمیسیون را می‌پرسیم و این روند نیز کاملاً درست است. اما با این وجود این برخی از نمایندگان به ما اعتراض می‌کنند.

کد N110322