حاشیه های جشن قانون اساسی تونس؛

نگاههای رئیس جمهور تونس به سقف سالن اجلاس سوژه رسانه‌ها شد+عکس