با موافقت نمایندگان؛

صندوق تأمین اجتماعی مکلف به بیمه کردن ۲۰۰ هزار نفر از زنان خانه دار متأهل شد

مجلس

در بند الحاقی ۲ تبصره ۱۱ لایحه بودجه آمده است که صندوق تأمین اجتماعی و سازمان بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مکلفند در ازای دریافت به ترتیب هفت‌درصد (۷%) و پنج‌درصد (۵%) حق بیمه، نسبت به بیمه کردن زنان خانه‌دار متأهل به تعداد دویست هزارنفر اقدام نمایند.

نمایندگان مردم در خانه ملت صندوق تأمین اجتماعی را مکلف به بیمه کردن ۲۰۰ هزار نفر از زنان خانه دار متأهل کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز -شنبه-  مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با الحاق بندی به تبصره ۱۱ لایحه بودجه موافقت کردند که براساس آن سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مکلف به بیمه کردن زنان خانه‌دار متأهل به تعداد دویست هزارنفر شدند.

در بند الحاقی ۲ تبصره ۱۱ لایحه بودجه آمده است که صندوق تأمین اجتماعی و سازمان بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مکلفند در ازای دریافت به ترتیب هفت‌درصد (۷%) و پنج‌درصد (۵%) حق بیمه، نسبت به بیمه کردن زنان خانه‌دار متأهل به تعداد دویست هزارنفر اقدام نمایند.

دولت مکلف است براساس فهرست اعلامی سازمان‌های مذکور نسبت به تأمین سهم کارفرما ازمحل ردیف ۴۹-۵۵۰۰۰۰ اقدام نماید

کد N109989