با مصوبه مجلس؛

درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها برای ایجاد دفاتر جدید ارتباطی روستایی به مصرف می رسد

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند برای تحقق اهداف و برنامه های خدمات عمومی اجباری به منظور تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را به مصرف برساند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه 93 نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را به منظور تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی به مصرف برساند .

بر اساس این بند نمایندگان مجلس به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات (آی سی تی) روستایی و با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برسانند.

نمایندگان همچنین با تصویب بندی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبر نوری و بین المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.