دبیر کل جامعه اسلامی اصناف:مجمع روحانیون برای آزادی سران فتنه درحال برنامه‌ریزی است

فارس نوشت:


دبیر کل جامعه اسلامی اصناف و بازارگفت: معتقدم مجمع روحانیون مبارز قصد دارد فضا را برای آن دو نفر در حصر عادی کند و هم اکنون نیز در حال برنامه‌ریزی برای این اقدام هستند.

احمد کریمی‌اصفهانی،‌ دبیر کل جامعه اسلامی اصناف و بازار  پیرامون‌ مواضع‌چندگانه ‌مجمع روحانیون مبارز اظهار داشت: آنها در رابطه با قضایای سال 88 هدفی را در سر دارند و در حال حاضر نیز مشغول برنامه‌ریزی هستندکه فضا را برای آن دو نفر در حصر عادی کنند.

کریمی اصفهانی ادامه داد: با توجه به اینکه رسانه‌های خارجی و بیگانه مشغول رصد فضای ایران هستند آنها با این نوع کارها سعی دارند که فضا را به گونه‌ای القاء کنند که مردم ایران هم از رفع حصر آن دو نفر رضایت دارند.

وی افزود: آنچه که برای اعضای این تشکل مسلم شده، آن است که فکر می‌کنند فضای حاکم در کشور به سمت مرادشان آمده و این احتمال را می‌دهند که فضا به سمتشان باز شده است.

دبیرکل‌جامعه اسلامی اصناف و بازار با بیان اینکه‌ احزابی که تا دیروز مقابل نظام ایستاده بودند امروز قصد دارند، مجدداً خود را نمایان کنند‌، گفت: مواضع و عملکرد دو پهلوی آنها برای این است که به یک قوه بسنده نمی‌کنند و قصد دارند قوای دیگر را هم به هر صورت ممکن، به نفع خودشان مصادره نمایند.

کریمی اصفهانی‌تصریح کرد: امکان ندارد مواضع این افراد‌ تغییر کند، کارهای آنها یقینا در شیطنت کامل است و ما باید در این روزها شاهد نوع عملکردشان باشیم.

وی در پایان بیان داشت: ما از همه کسانی که از فتنه‌گران حمایت کردند و امروز متوجه اشتباه خود شدند و به سمت ملت آمدند تشکر می‌کنیم، اما امیدواریم که آنها دیگر مشکلی را برای نظام ایجاد نکنند.

/212 27

کد N108391