ضیائی بیگدلی:

توافقنامه هسته ای ژنو معاهده ای بین المللی و لازم الاجراست/ شرایط فسخ توافق

ایران در جهان

استاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست بررسی توافقنامه هسته‌ای ژنو میان ایران و گروه 1+5 از دیدگاه حقوق بین الملل تصریح کرد: توافق ژنو یک سند مستقل است و یک معاهده بین المللی به شمار می رود و لازم الاجرا نیز است.

ضقص