با موافقت نمایندگان مجلس؛

دوره آموزشی بهورزان تا ۲سال به عنوان سنوات خدمتی آن‌ها محسوب می‌شود

مجلس

نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با الحاق بندی به تبصره ۹ این لایحه درباره سنوات خدمتی بهورزان موافقت کردند.

با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدت دوره آموزشی بهورزان در سقف دو سال به عنوان سنوات خدمتی آن‌ها محسوب می‌شود.

به گزارش  ایلنا، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز -پنجشنبه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با الحاق بندی به تبصره ۹ این لایحه درباره سنوات خدمتی بهورزان موافقت کردند.

براساس بند الحاقی به تبصره مذکور، مدت دوره آموزشی بهورزان در سقف دو سال، به عنوان سنوات خدمتی آن‌ها منظور می‌شود

کد N107174