با موافقت نمایندگان؛

اختصاص ۲۰ درصد از منابع مالیات برارزش افزوده وزارت کشور به شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر

مجلس

با رای موافق نمایندگان، بند "ح" تبصره ۹ به شرح زیر اصلاح شد: به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۳ بیست درصد (۲۰%) از وجوه تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد را برای کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهر‌های زیر پنجاه هزار نفر و دهیاری‌ها هزینه نمایند.

با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت کشور ۲۰ درصد از منابع مالیات برارزش افزوده خود را به شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر اختصاص می‌دهد.

به گزارش  ایلنا، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز -پنجشنبه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با اصلاح بند ح تبصره ۹ موافقت کردند که براساس آن وزارت کشور ۲۰ درصد از منابع مالیات برارزش افزوده خود را به شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر اختصاص می‌دهد موافقت کردند.

با رای موافق نمایندگان، بند "ح" تبصره ۹ به شرح زیر اصلاح شد: به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۳ بیست درصد (۲۰%) از وجوه تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد را برای کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهر‌های زیر پنجاه هزار نفر و دهیاری‌ها هزینه نمایند.

کد N107069