بیمه مرکزی موظف شد؛

ابلاغ بیمه‌نامه مناسب برای پوشش خطرات دستگاه‌های سرمایه‌پذیر

مجلس

دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌پذیر گشایش‌ کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز می‌توانند از پوشش‌های بیمه مذکور استفاده کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیمه مرکزی را موظف کردند که بیمه‌نامه‌های مناسب برای پوشش خطرات (ریسک) بیمه پذیر دستگاه‌های اجرایی سرمایه پذیر را به شرکتهای بیمه ابلاغ نمایند.

به گزارش ایلنا، در جریان رسیدگی طرح‌های سرمایه‌ای در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ مجلس شورای اسلامی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کرد که پس از ابلاغ این قانون، ‌بیمه‌نامه‌های مناسب برای پوشش خطرات (ریسک) بیمه‌پذیر دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌پذیر را طراحی و به شرکتهای بیمه ابلاغ کند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌پذیر گشایش‌ کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز می‌توانند از پوشش‌های بیمه مذکور استفاده کنند.

کد N107068