با موافقت نمایندگان صورت می گیرد؛

ارائه تسهیلات به بخش‌های صنعتی و کشاورزی از سوی بانک ها

مجلس

بر اساس بند الحاقی ۷ بانکهای مذکور در بندهای (ب) و (ط) این تبصره مکلفند منابع اختصاص یافته به آن‌ها از محل صندوق توسعه ملی و یا حساب ذخیره ارزی را فقط در جهت ارائه تسهیلات به بخشهای تولیدی، صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند.

با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک‌ها مکلف به اختصاص منابع برای ارائه تسهیلات به بخش‌های صنعتی و کشاورزی شدند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز -پنجشنبه- مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره ۵ این لایحه موافقت کردند که بر این اساس بانک‌ها مکلف به اختصاص منابع برای ارائه تسهیلات به بخش‌های صنعتی و کشاورزی شدند.

بر اساس بند الحاقی ۷ بانکهای مذکور در بندهای (ب) و (ط) این تبصره مکلفند منابع اختصاص یافته به آن‌ها از محل صندوق توسعه ملی و یا حساب ذخیره ارزی را فقط در جهت ارائه تسهیلات به بخشهای تولیدی، صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند.

کد N106972