به منظور سرمایه گذاری در بخشهای نفت و گاز؛

سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی تسهیلات می گیرند

مجلس

بر این اساس در صورت تقاضا هجده درصد (۱۸%) از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال۱۳۹۳ کل‌کشور به صورت تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی تخصیص می‌یابد.

با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های نفت و گاز بالادستی تسهیلات ارزی اختصاص می‌یابد.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره ۵ این لایحه موافقت کردند که بر این اساس در صورت تقاضا هجده درصد (۱۸%) از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال۱۳۹۳ کل‌کشور به صورت تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی تخصیص می‌یابد.

کد N106851