پیشنهاد محجوب برای حذف یک تبصره:

دولت باید نقد زندگی کند/ استقراض همیشه مذموم است

مجلس

در رأی گیری بعمل آمده از پیشنهاد حذف تبصره شش لایحه بودجه سال 93 نمایندگان با 23 رأی موافق، 122 رأی مخالفت و 12 رأی ممتنع آن را تصویب نکردند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی استقراض همیشه لفظ مذمومی است چه زمانی که دولت از مردم قرض بگیرد چه زمانی که دولت از کشورهای دیگر بگیرد و دولت باید به نقد زندگی کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب در ادامه بررسی لایحه بودجه 93 کشور پیشنهاد حذف تبصره شش را ارائه کرد.

نماینده مردم تهران، اسلامشهر، ری و شمیرانات در توضیح پیشنهاد خود گفت: در تبصره شش عرضه 30 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت پیش بینی شده است. با توجه به فروش نرسیدن اوراق مشارکت در سال جاری باید از مسئولانی که این تبصره را نوشته اند تعجب کنیم. زیرا این تقاضا و امکان مشارکت در بازار وجود ندارد.

وی با پیش بینی اینکه 10 تا 20 درصد فروش اوراق مشارکت تحقق می یابد، ابراز کرد: استقراض همیشه لفظ مذمومی است چه زمانی که دولت از مردم قرض بگیرد چه زمانی که دولت از کشورهای دیگر بگیرد و دولت باید به نقد زندگی کند.

محجوب افزود: ضرر تحقق نیافتن فروش اوراق مشارکت این است که در بازار از دولت سلب اعتماد می‌شود.

پس از ایراد سخنان محجوب، نماینده دولت و کمیسیون تلفیق با پیشنهاد این نماینده مردم تهران مخالفت کردند.

در رأی گیری بعمل آمده از پیشنهاد حذف تبصره شش لایحه بودجه سال 93 نمایندگان با 23 رأی موافق، 122 رأی مخالفت و 12 رأی ممتنع آن را تصویب نکردند.

کد N106828