با مصوبه مجلس

صندوق توسعه ملي موظف به پرداخت تسهيلات دويست ميليون دلاري به صندوق‌هاي نوآوري و دانش‌بنيان شد

مجلس

با تصويب نمايندگان مجلس صندوق توسعه ملي موظف به پرداخت تسهيلات دويست ميليون دلاري به صندوق هاي نو اوري و دانش بنيان شد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر در جلسه علني روز پنجشنبه و در ادامه بررسي بخش هاي هزينهاي لايحه بودجه 93  با تصويب نمايندگان مجلس صندوق توسعه ملي موظف به پرداخت تسهيلات دويست ميليون دلاري به صندوق هاي نوآوري و دانش بنيان شد

بر اين اساس به منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات ماده (5) قانون  مذکور صندوق توسعه ملی مکلف است هم‌ارز ریالی مبلغ دویست میلیون دلار برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی بابت حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان اختصاص دهد. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت می‌گیرد.

علاوه براين نمایندگان با الحاق یک پاراگراف به تبصره 5 موافقت کردند که براساس آن وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است عملکرد این بند را طبق ماده (103) قانون محاسبات عمومی درصورتحساب عملکرد بودجه درج نماید.