کارکنان پایگاه اتمی انگلیس تهدید به اعتصاب کردند

اعتصاب

لندن - ایرنا - کارکنان پایگاه تسلیحات اتمی انگلیس در سواحل اسکاتلند در اعتراض به عدم افزایش حقوق خود تهدید به اعتصاب کردند.

به گزارش ایرنا، اتحادیه صنفی ˈیونایتˈ که کارکنان پایگاه اتمی ˈفاسلینˈ و پایگاه دریایی ˈکلپورتˈ را در منطقه ˈکلایدˈ اسکاتلند نمایندگی می کند، عصر چهارشنبه اعلام کرد که اکثریت قاطع اعضای این اتحادیه از برگزاری اعتصاب حمایت کرده اند.

بر اساس اعلام مقامات اتحادیه صنفی ˈیونایتˈ، نتایج رای گیری داخلی انجام شده میان کارکنان دو پایگاه مذکور نشان می دهد که بیش از 95 درصد آنان از برگزاری اعتصاب حمایت می کنند.

کارکنان معترض از عدم افزایش حقوق خود طی سال های اخیر و همچنین پیشنهاد تازه کارفرمایان برای افزایش یک درصدی حقوق عصبانی هستند.

ˈایان وادلˈ یکی از مدیران اتحادیه یونایت، گفت: پیشنهاد ارائه شده از سوی کارفرمایان زیر نرخ رسمی تورم است و از نظر ما با توجه به کار سخت و تخصصی که کارکنان پایگاه اتمی انجام می دهند، این پیشنهاد غیرمنصفانه و غیرقابل پذیرش می باشد.

وی افزود: کارکنان پایگاه های مستقر در ˈکلایدˈ مستحق برخورد بهتری هستند و حمایت قاطع از برگزاری اعتصاب نشانگر میزان عصبانیت آنان می باشد.

اتحادیه صنفی یونایت هنوز تاریخی برای برگزاری اعتصاب تعیین نکرده و قرار است طی روزهای آینده یک جلسه عمومی درباره این موضوع برگزار کند.

این اتحادیه اعلام کرده است که در صورت عدم توجه به خواسته های صنفی کارکنان، برنامه اعتصاب اجرایی خواهد شد و احتمالا بخش تعمیرات زیردریایی های اتمی و نظارت بر تشعشعات هسته ای را نیز در برخواهد گرفت.

پایگاه اصلی تسلیحات اتمی انگلیس در منطقه موسوم به ˈکلایدˈ در سواحل اسکاتلند مستقر است. تسلیحات اتمی انگلیس شامل موشک های ترایدنت و چند فروند زیردریایی اتمی است که بطور نوبه ای در آبهای اطراف این کشور گشت زنی می کنند.

دولت محلی و ملی گرای اسکاتلند که از استقلال این منطقه از انگلیس حمایت می کند، تاکید کرده است در صورتی که اکثریت مردم در همه پرسی آتی (شهریور 93) به استقلال اسکاتلند رای دهند، پایگاه های اتمی انگلیس از این منطقه برچیده خواهد شد.

اروپام**345
کد N106462