در گفت‌وگوی معاون پارلمانی رییس‌جمهور با ایسنا اعلام شد

آخرین تمهیدات دولت در حوزه پرداخت یارانه ها و حذف دهک‌ها

کد N105119