نماینده دولت:

وزارت نیرو تاکنون عملکرد خوبی در برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزان داشته است

مجلس

وزارت نیرو تاکنون عملکرد خوبی در برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزان داشته است و توانسته حجم زیادی از چاه‌ها را با تسهیلات ویژه برق‌دار کند و در صورتی که بند ل حذف نشود نیز در سال آینده وزارت نفت مکلف می‌شود هزینه برق‌دار کردن حداقل 20 درصد از چاه‌های کشاورزی را بپردازد.

در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 93 کل کشور نمایندگان به بحث و بررسی در خصوص تبصره‌های هزینه‌ای بودجه پرداختند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب در پیشنهاد حذف بند «ل» از تبصره 2 که وزارت نفت را مکلف می‌کند برای برق‌دار کردن حداقل 20 درصد از چاه‌های کشاورزی تامین اعتبار کند عنوان کرد: من اصل بند «ل» را قبول دارم، اما جایش در قانون بودجه و سابق بر این قانون برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی تصویب شد.

وی با بیان اینکه نمایندگان بودجه را به کتاب دعانویسی عوض نکنند، عنوان کرد: دلیل طولانی شدن بودجه وجود چنین بندهایی است، بند «ل »جایش اصلا در بودجه نیست، زیرا هیچ عدد و رقمی در آن وجود ندارد.

نادر قاضی‌پور در موافقت با پیشنهاد حذف بند «ل» از لایحه بودجه سال 93 ابراز کرد: اکنون شرکت نفت بخاطر برق‌دار نبودن چاه‌های کشاورزی به آنها گازوئیل نمی‌دهد.

وی افزود: برق‌دار شدن چاه‌های کشاورزی امر مهمی است اما این بند در بودجه سال 92 وجود داشت و اکنون نماینده دولت بگوید که عملکرد این بند در سال جاری چه است؟

نماینده مردم ارومیه با دفاع از حقوق کشاورزان گفت:کشاورزان می‌توانند هزینه‌های برق‌دار کردن چاه های خود را بپردازند و وزارت نیرو باید هر چه زودتر نسبت با برق‌دار کردن چاه‌های مردم اقدام کند اینکه این قانون را همه ساله در بودجه تکرار کنیم صحیح نیست، زیرا این یکی از وظایف وزارت نیرو است.

نماینده دولت نیز در مخالفت با حذف بند «ل» اظهار کرد: وزارت نیرو تاکنون عملکرد خوبی در برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزان داشته است و توانسته حجم زیادی از چاه‌ها را با تسهیلات ویژه برق‌دار کند و در صورتی که بند «ل» حذف نشود، نیز در سال آینده وزارت نفت مکلف می‌شود هزینه برق‌دار کردن حداقل 20 درصد از چاه‌های کشاورزی را بپردازد.

پیش از ایراد سخنرانی نماینده کمیسیون، علیرضا محجوب از پیشنهاد خود منصرف شد و در نتیجه از پیشنهاد حذف بند «ل» رای‌گیری نشد.

کد N104910