با موافقت نمایندگان صورت گرفت:

اختصاص منابع حاصل از فروش انشعابات آب و برق و گاز به طرح‌های توسعه‌ای

مجلس

در این بند الحاقی به تبصره ۲ لایحه بودجه آمده است که منابع حاصل از فروش انشعابات برق، ‌گاز، آب و فاضلاب توسط شرکتهای ذی‌ربط به حساب خاصی که توسط خزانه‌داری‌کل کشور تعیین می‌شود واریز می‌گردد و صد‌درصد (۱۰۰%) آن پس از دریافت از حساب مذکور برای طرحهای توسعه‌ای این شرکت‌ها به‌مصرف می‌رسد.

نمایندگان مردم در خانه ملت، با هزینه کرد صد در صد از منابع حاصل از فروش انشعابات برق، آب، گاز و فاضلاب برای طرح‌های توسعه‌ای این حوزه موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز-چهارشنبه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با الحاق یک بند به تبصره ۲ لایحه بودجه موافقت کرد که براساس آن صد درصد از منابع حاصل از فروش انشعابات برق، ‌گاز و آب و فاضلاب برای طرح‌های توسعه‌ای این حوزه هزینه می‌شود.

در این بند الحاقی به تبصره ۲ لایحه بودجه آمده است که منابع حاصل از فروش انشعابات برق، ‌گاز، آب و فاضلاب توسط شرکتهای ذی‌ربط به حساب خاصی که توسط خزانه‌داری‌کل کشور تعیین می‌شود واریز می‌گردد و صد‌درصد (۱۰۰%) آن پس از دریافت از حساب مذکور برای طرحهای توسعه‌ای این شرکت‌ها به‌مصرف می‌رسد.

کد N104748