با رای موافق نمایندگان وزارت نفت مكلف شد:

گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان

دولت

وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال آینده به‌منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهر‌ها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، تا مبلغ پنج هزار میلیارد ریال به ترتیب سه‌ هزار میلیارد ریال و دو هزار میلیارد ریال را به پروژه‌های مربوط اختصاص دهد.

وزارت نفت از طریق شرکت تولیدی تابعه، نسبت به گازرسانی به شهر‌ها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان مکلف است از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال ۹۳ اقدام کند.

به گزارش، نمایندگان در نشست علنی امروز - چهارشنبه - مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با جزء الحاقی ۲ بند «ح» این لایحه موافقت کردند که براساس آن وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال آینده به‌منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهر‌ها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان اقدام کند.

در جزء الحاقی ۲ بند «ح» آمده است وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال آینده به‌منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهر‌ها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، تا مبلغ پنج هزار میلیارد ریال به ترتیب سه‌ هزار میلیارد ریال و دو هزار میلیارد ریال را به پروژه‌های مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار میلیاردریال صرف توسعه پالایشگاه‌ها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.

کد N104706