با موافقت نمایندگان؛

عوارض دریافتی از مشترکان گاز برای گازرسانی به شهر‌ها و روستا‌ها اختصاص یافت

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با بند «ح» تبصره ۲ این لایحه مبنی بر گازرسانی به شهر‌ها و روستا‌ها موافقت کرد.

با نظر موافق نمایندگان وزارت نفت مکلف است عوارض دریافتی از مشترکان گاز را بعد از واریز به خزانه داری کل کشور به منظور احداث خطوط لوله گازرسانی به روستا‌ها و شهر‌ها با اولویت مناطق سردسیر و استان‌هایی که برخورداری آن‌ها از گاز کمتر از متوسط کشور است هزینه کند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز-چهارشنبه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با بند ح تبصره ۲ این لایحه مبنی بر گازرسانی به شهر‌ها و روستا‌ها موافقت کرد.

براساس بند یادشده وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی یکصد و سی‌ (۱۳۰) ریال به عنوان عوارض ازمشترکان دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور که عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست و یک هزار و پانصد میلیارد ریال صرفا برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهر‌ها و روستا‌ها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گازخیز و استانهائی که برخورداری آن‌ها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه کند.

گفتنی است؛ براساس جزء الحاقی یک بند (ح) از هفت هزار میلیارد ریال از منابع حاصله متناسب با وصولی‌ها سه هزار میلیارد ریال برای تامین و استاندار‌سازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستا‌ها از طریق خزانه‌داری کل کشور به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، یک هزار و دویست میلیارد  ریال برای طرح سرانه مدارس، یک هزار میلیارد ریال برای بهسازی روستا‌ها، یک هزار میلیارد ریال برای آبرسانی روستا‌ها، دویست میلیارد  ریال برای طرحهای عشایری سراسر کشور وهزینه‌ای (۷۵% طرحهای تملک استان‌ها) و ششصد میلیارد ریال برای کمکهای فنی و اعتباری طرحهای آبیاری تحت فشار هزینه می‌شود.

کد N104557