خاطرات انقلاب

مقام های رژیم شاه که به خلخالی پیشنهاد رشوه دادند

خاطرات انقلاب

تهران - ایرنا - آیت الله صادق خلخالی نخستین حاکم شرع دادگاه های انقلاب در کتاب خاطراتش از پیشنهاد رشوه برخی مقامهای رژیم شاه در جریان دادگاهشان و علت عدم تعیین وکیل برای آنها نوشته است.

آیت الله خلخالی اولین حاکم شرع دادگاه های انقلاب در کتاب خاطرات خود نوشت که هویدا و القانیان به وی پیشنهاد پرداخت رشوه داده بودند.

وی افزود: وقتی حکم اعدام هویدا مهم شد او یک میلیون دلار پیشنهاد رشوه کرد، آن هم نه برای آن که اعدامش نکنیم بلکه می گفت که اجرای حکم را دو ماه تاخیر بیاندازیم. چرا که به دروغ می گفت که بعضی از اعضای دولت می خواهند درباره من مشورت کنند. ما طبق موازین حرف های او را مردود دانستیم و حکم را اجرا کردیم.

خلخالی نوشت: یک مورد هم القانیان پیشنهاد کرد 500 میلیون تومان رشوه بدهد تا محاکمه اش را به تعویق بیاندازیم.** روایت خلخالی از ضرورت نداشتن وکیل مدافع برای متهمان

آیت الله خلخالی اولین حاکم شرع دادگاه های انقلاب در کتاب خاطرات خود نوشت: ما در قوانین شرع و الگوی اسلامی نداریم که کسی بتواند برای خود وکیل انتخاب کند، مگر این که لال باشد.

وی افزود: کسانی که ما محاکمه کردیم لال نبودند و عقلشان هم می رسید که جواب ما را بدهند. چون اصولا ما چیزی نمی پرسیدیم که آنها از جواب دادن به آن عاجز بمانند. ما می پرسیم مثلا فلان شخص را تو کشتی، می گوید: بله، می گوییم چه طور کشتی؟ می گوید مثلا از پشت به او تیراندازیم کردم. اینها مسائلی نیست که نیاز به وکیل داشته باشد.

سیام(1)**9132 ** 1418
کد N104348