محکومیت حبس توهین به پادشاه بحرین تشدید شد

پادشاه,توهین

تهران - ایرنا- بحرین روز سه شنبه در آستانه سومین سالگرد قیام تحت رهبری شیعیان علیه رژیم آل خلیفه؛ محکومیت های حبس سنگین تری برای توهین کنندگان به ملک حمد اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه ازدوبی، دریک متمم قانون جزایی سال 1976 گفته شده است ˈ اهانت علنی به شاه ، پرچم ویا نشان ملی بحرین ˈ حداقل یک سال وحداکثر هفت سال محکومیت حبس به اضافه یک جریمه 26 هزار دلاری خواهد داشت .

خبرگزاری رسمی بحرین ( بنا ) درگزارشی گفت: ˈ اگر توهین در حضور شاه صورت گیرد ˈ محکومیت ممکن است به هفت سال زندان افزایش یابد ولی این خبرگزاری از ذکر جزئیات خودداری کرد.

پیشتر، اتهامات مشابه تنها چند روز حبس داشت .

در سال 2012، یک دادگاه جنایی بحرین دو فعال را پس از اظهار عقیده در شبکه توییتر که اهانت به شاه تلقی شد به ترتیب به یک و چهار ماه حبس محکوم کرد.

اعتراضات ملهم ازبهار عربی دراواسط فوریه سال 2011 یک ماه بعد با سخت گیریهای شدیدی روبرو شد و نیروهای سعودی به حمایت از خاندان آل خلیفه وارد بحرین شدند.

تظاهر کنندگانی که گهگاه شعار مرگ برحمد سر می دادند غالبا در روستاهای شیعه نشین خارج از پایتخت با نیروهای امنیتی درگیر می شوند.

مترجمام 1403/536
کد N103883