وندی شرمن:

توافق هسته ای با ایران کامل نیست

ایران در جهان

معاون وزیر خارجه آمریکا با قدم اول خواندن توافق هسته ای موقت با ایران آن را ناتمام دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ، وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا گفت: توافق هسته ای اولیه با ایران به خاطر محدودیت زمانی کامل نیست.

وی در عین حال تصریح کرد: اما این توافق به قدرت های مذاکره کننده این وقت را می دهد تا برای دستیابی به یک توافق جامع و فراگیر کار کنند.

وندی شرمن امروز با حضور در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت: ما توافق موقت را اولین قدم می دانیم لذا به کاستی های آن توجهی نمی کنیم زیرا که این توافق، توافق نهایی نیست.

این مقام آمریکایی در ادامه به سناتورهای آمریکایی گفت: این توافق کامل نیست اما به طرق چشمگیری موجب توقف برنامه هسته ای ایران می شود و به ما این فرصت و زمان را می دهد تا برای دستیابی به توافق نهایی مذاکره کنیم.