با تصویب مجلس؛

نحوه تعیین قیمت هر بشکه نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی مشخص شد

مجلس,بودجه93

بر اساس مصوبه مجلس قیمت هر بشکه نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی از سوی کارگروهی متشکل از وزارتخانه های نفت، اقتصاد و معاونت برنامه ریزی تعیین خواهد شد.

بر اساس مصوبه مجلس قیمت هر بشکه نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی از سوی کارگروهی متشکل از وزارتخانه های نفت، اقتصاد و معاونت برنامه ریزی تعیین خواهد شد.

به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 93 کل کشور با جزء 3 بند الف تبصره 2 این لایحه که برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شده بود، موافقت کردند.

بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، قیمت هر بشکه نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی برابر با رقمی خواهد بود که با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه های نفت، اقتصاد و امور دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد، تعیین می شود.

براساس جزء 3 بند الف تبصره 2 مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1393 برای تسویه حساب بین دولت و شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی) تحویلی به پالایشگاه های داخلی برابر با رقمی خواهد بود که با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه های نفت، امور اقتصاد و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد و اجازه داده می شود که مابه التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء(2) این بند به صورت حسابداری در دفاتر خزانه داری کل کشور ثبت و طبق آیین نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می رسد تسویه حساب شود.

همچنین بر این اساس، مبنای قیمت در مورد معادل خوراک نفت خام و میعانات گازی فرآورده های نفتی تحویلی پتروشیمی ها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران نیز رقم تعیین شده به قیمت فوق خواهد بود.

کد N103740