آغاز امدادرسانی هوایی سازمان ملل به شمال شرقی سوریه

برنامه جهانی غذا,الیزابت بایرز

تهران – ایرنا – برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد روز سه شنبه اعلام کردکه انتقال هوایی تدارکات به شمال شرقی سوریه آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از ژنو، این در حالیست که اوجگیری خشونت ها، انتقال تدارکات امدادی را از راه زمینی و با کامیون تقریبا غیرممکن کرده است.

ˈالیزابت بایرزˈ سخنگوی برنامه جهانی غذا سازمان ملل گفت: این سازمان روز سه شنبه انتقال مقدار کافی مواد غذایی را برای تغذیه یک ماهه نزدیک به 30 هزار آواره، از خاک عراق به قمیشلی در شمال شرقی سوریه آغاز کرده است.

وی به خبرنگاران افزود: این عملیات ویژه مردمی بوده که از دریافت کمک های انساندوستانه محروم بوده اند.

این سازمان قصد دارد بیش از 400 تن مواد غذایی و دیگر اقلام تدارکاتی را که عمدتا شامل پوشاک، مواد شوینده و صابون است و توسط آژانس کودکان سازمان ملل متحد ˈیونیسفˈ و سازمان بین المللی مهاجرت تهیه شده از راه هوا به شمال شرقی سوریه ارسال کند.

برنامه جهانی غذا سازمان ملل در ماه دسامبر تدارکات را برای 62 هزار نفر در شمال شرقی سوریه که از کمک های غذایی به مدت بیش از پنج ماه محروم بودند، از راه هوا انتقال داد.

عملیات برنامه جهانی غذا، تنها عملیات امدادرسانی از راه هواست که اکنون در سوریه اجرا می شود.

سازمان های امدادرسان جهانی بارها در باره ناتوانی خود برای رساندن کمک های عادی از راه زمین برای میلیون ها سوری که از خانه و کاشانه خود در درگیری های سه ساله سوریه رانده شده اند، هشدار داده است.

، Elisabeth Byrs ،

مترجمام**1486**1010
کد N103656