70 کشته در درگیری های نظامی آفریقای مرکزی

آفریقا و خاورمیانه

در درگیری بین گروه های شبه نظامی مسلمان و مسیحی در آفریقای مرکزی دست کم 70 نفر کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات محلی شهر امبایکی واقع در 100 کیلومتری شهر بودا محل وقوع خشونت ها در آفریقای مرکزی از کشته شدن دست کم 70 نفر و مجروح شدن دهها نفر دیگر در درگیری میان گروه های مسلمان و مسیحی خبر دادند.

این در حالی است که نیروهای حافظ صلح اتحادیه آفریقا و نظامیان فرانسوی به بهانه جلوگیری از وقوع چنین درگیری هایی به آفریقای مرکزی اعزام شده اند. درگیری های این کشور آفریقایی از ماه مارس و در پی سقوط دولت به دست شبه نظامیان مخالف شدت گرفته است.

بر این اساس سرکرده شبه نظامیان موسوم به سلکا ماه گذشته در پی انتقادهای شدید به خاطر کشته شدن صدها نفر در درگیری های آفریقای مرکزی و نیز آواره شدن حدود یک میلیون نفر از مقام خود کناره گیری کرد.