با مصوبه مجلس؛

قیمت خوراک پتروشیمی ها 15 سنت تعیین شد

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از بخش درآمدی لایحه بودجه مقرر کردند قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی به گونه ای تعیین گردد که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه گذار این واحدها تا 25 درصد باشد به شرط آن که از 15 سنت در هر متر مکعب کمتر نشود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه بررسی نرخ خوراک پتروشیمی ها در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

نمایندگان مجلس مقرر کردند قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها به گونه ای تعیین گردد که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه گذار این واحدها تا 25 درصد باشد به شرط اینکه از 15 سنت در هر متر مکعب کمتر نشود.

علاوه بر این مقرر شد قیمت خوراک گاز را به صورت پلکانی به گونه ای تخفیف دهند که نرخ بازده داخلی ارزی  سرمایه گذار تا 30 درصد باشد.

وکلای ملت در بند دیگری مقرر کردند وزارت نفت با ایجاد شرکت های پروژه موضوع تبصره 8 این قانون برای فازهای باقیمانده پارس جنوبی و سایر میادین مشترک و فروش سهام آنها اقدام نمایند.