محکومیت عاملین عرضه خارج از شبکه سوخت در فارس و بوشهر

قاچاق سوخت

عاملین عرضه خارج از شبکه سوخت در استان فارس به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 180 میلیون ریال محکوم شد.

عاملین عرضه خارج از شبکه سوخت در استان فارس به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 180 میلیون ریال محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طبق گزارش‌های به دست آمده در جریان یک مورد بازرسی در استان فارس، میزان 28 هزار لیتر سوخت عرضه شده خارج از شبکه، کشف و پس از انجام مراحل قانونی، پرونده جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان مذکور ارسال شد.

بنا بر این گزارش پس از بررسی پرونده در شعبه تعزیرات حکومتی استان فارس، تخلف محرز تشخیص داده شد و عامل تخلف به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 180 میلیون ریال و ضبط فرآورده‌های نفتی مکشوفه محکوم شد.

همچنین برمبنای گزارش به دست آمده در جریان یک مورد بازرسی در استان بوشهر، مقادیری سوخت عرضه شده خارج از شبکه، کشف و پس از انجام مراحل قانونی، پرونده جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.

طبق این گزارش، پس از بررسی پرونده در شعبه تعزیرات حکومتی استان بوشهر، تخلف محرز تشخیص داده شد و عامل تخلف به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت و ضبط فرآورده‌های نفتی مکشوفه محکوم شد.

انتهای پیام

کد N102724