سفیر انگلیس در ژاپن:

ژاپن باید اشتباهات تاریخی خود را بپذیرد

آسیا اقیانوسیه

سفیر انگلیس در ژاپن با تاکید بر لزوم ایجاد فضای بهتر در روابط توکیو با کشورهای همسایه خواستار پذیرش اشتباهات تاریخی خود از سوی ژاپن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری جی جی پرس ژاپن گزارش داد تیم هیتچنز در کنفرانسی به میزبانی موسسه مطالعات ژاپن در توکیو اعلام کرد که این کشور باید برای ایجاد فضای بهتر با کشورهای همسایه اشتباهات تاریخی خود را بپذیرد.

وی افزود: دولت انگلیس نگران اقداماتی است که باعث بی ثباتی منطقه می شود و از شینزو آبه نخست وزیر ژاپن می خواهم تا بار دیگر از معبد یاسوکانی بازدید نکند.

سفیر انگلیس در ژاپن با تاکید بر لزوم دیدار رهبران کشورهای آسیایی و گسترش ارتباطات میان بخش های خصوصی این کشورها گفت: زمانی که از مشکلات تاریخی ژاپن صحبت می کنیم، بهترین راه برای حل مشکلات پذیرش آن است.