با مصوبه مجلس؛

20 ریال به ازای هر کیلو کود شیمیایی از واردکنندگان دولتی و غیردولتی دریافت می شود

مجلس

با تصویب نمایندگان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است به ازای هر کیلوگرم واردات انواع کود شیمیایی مبلغ 20 ریال از واردکنندگان دولتی و غیردولتی دریافت و به خزانه واریز کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه 93 کل کشور نمایندگان تبصره های الحاقی از لایحه بودجه را تصویب کردند.

در تبصره الحاقی 1 لایحه بودجه که به تصویب مجلس رسید گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شد به ازای هر کیلوگرم واردات انواع کودشیمیایی به کشور مبلغ 20 ریال از واردکنندگان اعم از دولتی و غیردولتی دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

در تبصره الحاقی 2 نیز که به تصویب رسید به سازمان اوقاف و امور خیریه اجازه داده شد به منظور تامین مالی طرح های انتفاعی عام المنفعه در حوزه توسعه موقوفات و بقاع متبرکه با نظارت بانک مرکزی و تضمین خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت (اوراق صکوک اسلامی) تا سقف 3 هزار میلیارد ریال و اوراق وقفی (بدون سود) تا سقف یک هزار میلیارد ریال نماید.

اوراق وقفی، اوراق بهادار غیرانتفاعی است که بر اساس قراداد صلح به منظور وقف منتشر می گردد.

در تبصره الحاقی 3 لایحه بودجه وزارت نیرو مکلف شد نسبت به تامین مبلغ 12 هزار میلیارد ریال از طریق فروش اموال و سهم الشرکه و اوراق مشارکت با تضمین دولت اقدام و به حساب خاص نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.