انتقاد نماینده خرم‌آباد از مواضع ظریف

مجلس

پبش از به اتمام رسیدن سخنان آقا محمدی لاریجانی میکروفن وی را قطع کرد و گفت: پیش از حرف‌هایتان نیز به شما گفتم که تنها در موضوع صحبت کنید و اخطار در خصوص سایر موارد را به وقت دیگری موکول کنید

نماینده خرم آباد در مجلس شورای اسلامی معتقد است؛ موضع ظریف در خصوص رژیم صهیونیستی با اصول مغایرت دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، آقا محمدی در اخطاری با استناد به اصل هشتم قانون اساسی اظهار کرد: موضع دکتر ظریف در خصوص رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه خود مردم فلسطین باید در مورد سرنوشت خودشان تصمیم بگیرند، با اصول ما مغایرت دارد.

پبش از به اتمام رسیدن سخنان آقا محمدی لاریجانی میکروفن وی را قطع کرد و گفت: پیش از حرف‌هایتان نیز به شما گفتم که تنها در موضوع صحبت کنید و اخطار در خصوص سایر موارد را به وقت دیگری موکول کنید، زیرا در خصوص موضوع مهم هدفمندی یارانه‌ها ما بحث می‌‌کنیم.

کد N101898