رسالت: امام (ره) طراح و معمار حکمرانی خوب با رویکرد اسلامی است

رسالت در سرمقاله خود نوشت:

بارزترین دستاورد انقلاب اسلامی، "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" می‌باشد. امام (ره) با تاسیس مجلس خبرگان قانون اساسی متکی بر آرای مردم، اولین گام بلند و ماندگار را برای استقرار نظام جمهوری اسلامی برداشت. قانون اساسی ایران تبلور تفکر دینی امام (ره) و 

صاحب نظران دین مدار برای تشکیل حکومت الهی است. در واقع مدل جدیدی از حکمرانی برگرفته از اسلام ناب به دنیا ارائه شده است.

اصل ولایت فقیه، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان قانون اساسی و در هم آمیختن اصول مترقی اسلام با اصول حکمرانی خوب وجوه متمایز این قانون با سایر قوانین اساسی موجود در جهان می‌باشد.
قانون اساسی، شالوده بسیار مستحکمی است که نظام اسلامی بر آن استوار گردیده است و علی‌رغم فراز و نشیب‌های سهمگین در انقلاب هیچگونه تزلزلی بر آن راه نیافته است. به عنوان مثال جریان‌های سیاسی برانداز اوایل پیروزی انقلاب، جنگ تحمیلی هشت ساله، فتنه سال 88 و تحریم‌های ظالمانه اقتصادی دشمنان خارجی هیچ یک نتوانسته است اراده پولادین ملت بزرگ ایران را سست نماید.

نوع نگاه به انسان که در قانون اساسی تجلی یافته است نگاهی است که عزت، عظمت و تعالی انسان را می‌طلبد نه چیز دیگر. اگر رفاه و رشد اقتصادی مطرح است، صرفا وسیله و ابزار برای تعالی انسان
مد نظر می‌باشد و هدف نهایی نیست.

امام (ره) در چهار فراز بسیار درخشان، نمایندگان مجلس خبرگان را در تدوین قانون اساسی سفارش نمودند:
1- حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت به دور از تبعیض.
2- پیش بینی نیازها و منافع نسل‌های آینده، آنگونه که مد نظر شارع در معارف اسلام است.
3- صراحت و روشنی مفاهیم قانون به نحوی که امکان تغییر و تاویل غلط در مسیر خودخواهی دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد.
4- راهنما قرار گرفتن برای نهضت‌های اسلامی دیگر که با الهام از انقلاب اسلامی ایران در صدد ایجاد جامعه اسلامی برمی‌آیند.

امام (ره) با شناخت و تحلیلی که از مکاتب شرق و غرب که حاصل فکر بشر است، آگاهی کامل داشتند و اینکه حاکمیت‌های برخاسته از مکاتبی چون سوسیالیزم و مارکسیسم، نظام سرمایه‌داری و دموکراسی غربی به بن بست رسیده‌اند، پیش بینی می‌کردند که در آینده‌ای نه چندان دور، نهضت‌های مردمی و اسلامی در جهان معاصر شکل بگیرد و آن وقت است که مبانی قانون اساسی ایران می‌تواند مدل جدید و متمایزی باشد که آنها برای ساختارهای حاکمیتی خود استفاده کنند و حکمرانی با نگاه متفاوت از آنچه که در غرب و شرق وجود دارد، شکل تازه‌ای به خود بگیرد.
امام (ره) در واقع طراح و معمار حکمرانی خوب با رویکرد اسلامی در ایران هستند.
حکمرانی که مبتنی بر آموزه‌های قرآن شکل گرفته است. مضامینی که همواره در اصول177 گانه آن تکرار و تاکید شده و بدان وزن می‌دهد و جهت‌گیری‌های آرمانی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران را مشخص و معین می‌کند عبارتست از: اسلامیت، جمهوریت، قانونمداری اسلامی، حفظ آزادی‌های مشروع، شفافیت اطلاعات، نفی سلطه داخلی و خارجی، نفی ستم‌گری و ستم کشی، مبارزه با کلیه مظاهر فساد، پاسخگویی در برابر یکدیگر و خداوند، مشارکت سیاسی مردم در حکومت و ساختارهای حکومتی، نظارت بر ساختارهای حکومتی و تفکیک قوای سه گانه، تضمین حقوق قانونی مردم، تامین اجتماعی برای همه، تضمین آزادی اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده، تضمین حقوق زنان، ارتقاء سطح آگاهی عمومی و دانایی محوری، تعمیق باورهای دینی مردم، رشد اقتصادی، عدالت اقتصادی، پایه‌ریزی نظام اقتصادی صحیح شامل: بودجه ریزی قانونمند، منع اسراف و تبذیر، رفع فقر و تامین رفاه، خودسازی فردی و جمعی برای تامین کمال معنوی انسان، تامین نیازهای اساسی اولیه انسان از بعد مادی، حفظ کرامت انسان در بعد تامین نیازهای مادی و اتحاد ملل اسلامی.

اینها مبانی و اصولی است که در قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی با رهنمودهای امام راحل (ره) مدون گردیده است و ظرفیت آن را دارد که طبق خواست آرمانی امام (ره) مبنای حرکت و ساخت نظام‌های حاصل از نهضت‌های اسلامی در جهان قرار گیرد.
تا به امروز با رهبری‌های داهیانه مقام معظم رهبری خلف صالح امام راحل (ره) گام‌های استوار و بلندی برای تحقق مبانی و اصول قانون اساسی برداشته شده است و با ایجاد ساختارهای مناسب، کارکردهای مردم سالاری دینی، سرمایه اجتماعی، مهندسی فرهنگی و توسعه اقتصادی عدالت محور مورد جهت‌گیری‌های کلان نظام بوده است که می‌تواند دستاوردهای حاصله تجربه و شاخص برای اثبات کارآمدی مدل حکمرانی خوب از نگاه امام راحل (ره) باشد.
/212 27

 

کد N101314