رودست فاکس نیوز به اوباما

آمریکا اروپا

رئیس جمهوری آمریکا از یکی از شبکه های تلویزیونی این کشور به دلیل پخش بخش های از سخنان او که گفته شده بود این قسمت آزمایشی بوده و پخش نخواهد شد انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، "بیل او ریلی" یکی از مجریان مشهور شبکه فاکس نیوز چندی پیش مصاحبه ای را با "باراک اوباما" انجام داده بود.

پیش از آغاز رسمی این مصاحبه ریلی بخشی را بصورت آزمایشی ضبط کرده و در آن پرسش هایی در خصوص طرح خدمات درمانی اوباما که به "اوباما کر" مشهور شده و نقش دو نفر از مشاوران وی در تصویب نشدن این طرح و همچنین موضوع کشته شدن سفیر آمریکا در لیبی، مطرح کرده و اوباما نیز پاسخ هایی را به وی داده بود.

همانطور که اشاره شد قرار بود این بخش از مصاحبه پخش نشود اما فاکس نیوز در یکی از ساعات پرمخاطب خود اقدام به پخش آن کرده که همین امر موجب ناراحتی اوباما و کاخ سفید شده است.

گویا اوباما در پاسخ به این پرسش ها با فراغ بال بیشتری پاسخ داده و با گمان اینکه صحبت هایش پخش نخواهند شد اظهاراتی داشته که در مواقع رسمی آنها را به زبان نمی آورد و همین امر موجب ناراحتی وی شده است.