می توان از گشایش حصر خوشحال شد

کروبی عماد افروغ

خروج کروبی از حصر و بازگشت وی به خانه می تواند منجر به خوشحالی باشد؛ زیرا ادامه این مساله منجر به افزایش اختلافات می شد.

عماد افروغ کارشناس مسایل سیاسی و اجتماعی با مد نظر قرار دادن خروج مهدی کروبی یکی از معترضان به نتایج انتخابات سال 88 از حصر و بازگشتش به خانه به گفتار نیوز اعلام کرد: بدون دادگاه و تنها با ایجاد محدودیت نمی توان کسی را محکوم کرد. از این رو باید تلاش شود تا با محاکمه این قضیه فیصله پیدا کند زیرا منجر به افزایش اختلافات در میان صاحبنظران سیاسی و یا فعالان حزبی می شود.وی ادامه داد: هیچ انسان مسلمانی از اینکه کسی در زندان باشد و در محدودیت های جسمانی و اجتماعی به سر ببرد خوشحال نمی شود . از این رو خروج مهدی کروبی می توان منجر به خوشحالی شود و از سویی دیگر این امید را به وجود اورد که ابزار سوء استفاده برخی از کسان از بین رفته و کنترل می شود.افروغ با مد نظر قرار دادن اختلافات در اظهارات برخی از فعالان حزبی و سیاسی افزود: بودند کسانی که در مورد این معترضان نظراتی را ارائه می دادند که تضاد در دیدگاه انان دیده می شد؛ همین اختلاف دیدگاه در میان سیاسیون برای دشمنان و سوء استفاده کنندگان کاربرد اختلاف داشت و به خوبی می توانستند با نظرات افراد مختلف فاصله را میان مردم به وجودآورند. از این رو خاتمه این رخداد چه به رفعت و چه با محکومیت می تواند در کوتاهی دست سودجویان موثر باشد.این کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی تاکید کرد: امید است این اتفاق نیز درباره میر حسین موسوی از حصر امر به سمت هدایت و رحمت برود.
کد N98827