رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه انتخاباتی استانداری مازندران

آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران را ابطال کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رای شماره 702 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران به شرح زیر است:

« مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲، هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود و مطابق ماده ۱ قانون مذکور، روستا از عناصر تقسیمات کشوری شناسایی شده است. بنا به مراتب، شناسایی روستا ناشی از انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام باید با تصویب هیات وزیران و یا کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر مصرح در اصل ۱۳۸ قانون اساسی صورت پذیرد. نظر به این که در نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶- ۲۶/ ۶/ ۱۳۸۷ مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران، روستای چمران ده به عنوان روستای مستقل شناخته شده است و در نامه شماره ۷۳۳۶۹/۱۲/۸۶ ۲۹/ ۸/ ۱۳۹۲ مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری مازندران نیز شناسایی روستای چمران ده به عنوان روستای مستقل بدون ضرورت اخذ مجوز از هیات وزیران مورد اذعان قرار گرفته است؛ بنابراین اقدام مزبور به لحاظ عدم رعایت تشریفات مقرر در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ از حیث عدم اخذ تصویب‌نامه هیات وزیران یا کمیسیون مأذون از طرف هیات وزیران، مغایر قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال اقدام استانداری مازندران در شناسایی روستای چمران ده به عنوان روستای مستقل که طی نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ۲۶/ ۶/ ۱۳۸۷ مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران به فرمانداری قائم‌شهر اعلام شده است حکم صادر و اعلام می‌شود.»

انتهای پیام

کد N98572