گذرگاه مرزی مشترک لیبی و مصر بسته شد

آفریقا و خاورمیانه

مسئولان لیبیایی از بسته شدن گذرگاه مرزی مشترک خود با مصر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات چاپ لندن، لیبی گذرگاه مرزی مشترک با مصر را بست. این گذرگاه "امساعد" نام دارد.

"محمد ارجیعه" معاون رئیس گذرگاه مرزی مشترک لیبی و مصر بدون اشاره به دلایل بسته شدن این گذرگاه خاطرنشان کرد: گذرگاه امساعد تا زمانی که مجهز به تجهیزات و فناوری های نوین شود بسته خواهد بود.

وی با بیان این مطلب افزود: سرویس های امنیتی تنها به کسانی که پیش از دستور بسته شدن این گذرگاه در اراضی لیبی و مصر حضور داشتند اجازه تردد از آن را خواهند داشت.