با مصوبه مجلس؛

وزارت راه و شهرسازی موظف به تامین مسکن یا زمین برای 52 هزار نفر از ایثارگران شد

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از بخش درآمدی لایحه بودجه 93 وزارت راه را موظف کردند با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید نسبت به تامین مسکن یا زمین مسکونی 52 هزار نفر از واجدین شرایط اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی نوبت شب روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بندهایی از بخش درآمدی لایحه بودجه بررسی شد.

وکلای مجلس با تصویب بندی مقرر کردند در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امورایثارگران نسبت به تامین مسکن  و یا زمین مسکونی برای حداقل 52 هزار نفر از واجدین شرایط که قبلا از زمین یا مسکن واگذاری از سوی دولت استفاده نکرده اند، مسکن و یا زمین بر مبنای زمین به قیمت منطقه ای و سایر هزینه ها به قیمت تمام شده واگذار نمایند.