دولت 85 درصد از هزینه های احداث و تکمیل شبکه های آبیاری را تامین می کند

ابیاری

تهران - ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که دستگاههای اجرایی ملی و استانی از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی، اعتبار مورد نیاز 85 درصد از اعتبار مورد نیاز احداث و تکمیل طرحهای شبکه های آبیاری را به صورت بلاعوض تامین کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه دستگاههای اجرایی را مکلف کردند که 85 درصد از منابع مورد نیاز طرح های احداث و تکمیل شبکه های آبیاری را بصورت بلاعوض تامین کند.

همچنین 15 درصد باقیمانده، به عنوان سهم بهره برداران بصورت نقدی یا تامین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح منظور شود.

سیام **2021**1348**1449
کد N100645