ادامه بررسی مواد لایحه بودجه سال 93 در مجلس شورای اسلامی

مجلس

نمایندگان مصوب کردند که 30 درصد از مبلغ فروش محصولات معادن سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران است، به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در نوبت عصر در ادامه بررسی لایحه بودجه 93 کل کشور نمایندگان در بخش درآمدی بودجه مصوب کردند که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت های تابعه می باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال 1393، 30 درصد مبلغ فروش محصولات خود (سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه‌بندی و کنسانتره- شامل کنسانتره‌های تحویلی برای گندله سازی درون شرکت و کنسانتره فروشی به خارج از شرکت) را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره پنج این قانون مرز خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

به گزارش مهر، پیش از این نمایندگان در بررسی بندی از لایحه بودجه کل کشور مقرر کرده بودند که حق بهره‌برداری از کلیه معادن در حال بهره‌برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکت های تابعه و وابسته به آن سازمان به بخش های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی واگذار و منابع حاصل از آن به ردیف شماره 310502 جدول شماره پنج این قانون واریز شود.