خط و نشان کشی صهیونیست ها و اتحادیه اروپا

اروپا

تهران – ایرنا – وزیر دارایی رژیم صهیونیستی اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره کمپین اتحادیه اروپا در جهت تحریم اسرائیل را بیان واقعیت دانست و نسبت به نادیده گرفتن این تهدیدها هشدار داد.

به گزارش روزنامه صهیونیستی ˈجروزالم پستˈ، ˈیائیر لاپیدˈ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی روز دوشنبه در واکنش به احتمال تحریم کالاهای ساخت این رژیم در اتحادیه اروپا، هشدار روز شنبه ˈجان کریˈ وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ را درباره این تحریم ها بیان واقعیت دانست.

وی توضیح داد: چنانچه مذاکرات سازش با فلسطینی ها به بن بست برسد، اتحادیه اروپا ممکن است چنین سیاست هایی را علیه اسرائیل اتخاذ کند.

کری شنبه گذشته گفت: کمپینی فزاینده، از جمله تحریم و اقدامات مشابه در جهت سلب مشروعیت از اسرائیل در حال شکل گرفتن است که زندگی مردم را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

لاپید درباره تهدید تحریم ها علیه این رژیم گفت: اگر اروپا پیشنهادهای اخیر درباره تحریم اسرائیل، از جمله پیشنهادات مطرح شده در آلمان، را بپذیرد، تبعات آن را تمام شهروندان ما احساس خواهند کرد. 33 درصد از تعاملات تجاری اسرائیل با اروپا صورت می گیرد.

وزیر دارایی رژیم صهیونیستی هشدار داد اسرائیل در حال حاضر مشغول مبارزه با افزایش قیمت ها به ویژه در زمینه بازار مسکن و خوارو بار است و اگر کشورهای اروپایی تهدیدهای خود را عملی کنند، قیمت ها غیر قابل تحمل خواهد شد.

لاپید با یادآوری اینکه نادیده گرفتن پیشنهاد جدی تحریم ها از سوی چندین دولت و سازمان اروپایی اشتباه است،افزود: می توان با حمایت از روند مذاکرات صلح با فلسطین و گفت و گو با کشورهای اروپایی بر این تهدیدها فائق آمد.

خاورم**9156**1010
کد N100017