متن طرح تحقیق و تفحص از وزارت صنعت درباره توزیع سبد کالا

مجلس

متن تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص توزیع سبد کالا از سوی تعدادی از نمایندگان به امضا رسیده است که نمایندگان امضا کننده این طرح نسبت به عدم استقبال وزارت متبوع در تولیدات داخلی در سبد کالا، عدم حمایت از محصولات داخلی، علت عدم ذخیره مرکبات جهت ایام نوروز، عدم شمول کارگران تامین اجتماعی و کشاورزان انتقاد کرده اند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، تعدادی از نمایندگان متن درخواست تحقیق و تفحص در خصوص چگونگی انتخاب اقلام سبد کالا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و منتشر کردند.

در متن این درخواست تحقیق و تفحص آمده است با توجه به اینکه مایحتاج معیشتی روزمره مردم جدا از تعداد اقلام سبد کالای مربوطه می باشد انتخاب بعضی از اقلام، غیر ضروری است. از طرف دیگر با توجه به اینکه مسئولیت فرد فرد هر ایران اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از سرمایه ایرانی و تولید داخلی و ترقیب کشاورزان نسبت به افزایش کاشت محصولات استراتژیک کشاورزی از جمله برنج انتظار همگان بر این است به ویژه حوزه تخصصی وزارت مربوطه از کالاهای ایرانی نماید. عدم استفاده از تولیدات داخل با توجه به مهیا بودن ظرفیت داخل استفاده از برنج و اقلام خارجی عدم حمایت از تولیدات داخلی را در بر خواهد داشت و کشاورزان زحمت کش را مایوس خواهد کرد.

به گزارش مهر، بر این اساس سوال اصلی تحقیق و تفحص چگونگی انتخاب اقلام سبد کالا و علت عدم انتخاب برنج ایرانی در سبد کالا است.

همچنین عدم استقبال وزارت متبوع در تولیدات داخلی در سبد کالا، عدم حمایت از محصولات داخلی، علت عدم ذخیره مرکبات جهت ایام نوروز، عدم شمول کارگران تامین اجتماعی و کشاورزان در طرح به خصوص روستاییان و اقشار مختلف و معلولان سوالات فرعی این تحقیق و تفحص است.