نمایندگان مصوب کردند؛

مجوز واگذاری 3 هزار میلیارد تومان از محل صدور اسناد خزانه اسلامی به طلبکاران غیر دولتی

مجلس

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت مجاز شد تا سقف 30 هزار میلیارد ریال از محل صدور اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید به طلبکاران غیر دولتی واگذار کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی نوبت شب روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بودجه 93 کل کشور نمایندگان در بررسی بندی از یک تبصره از لایحه بودجه 93 مقرر کردند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت با نرخ مالیاتی صفر شود.

براساس این گزارش از آنجا که این بند از لایحه خلاف برنامه پنجم توسعه بود و نیازمند دو سوم آراء از این رو نمایندگان به 159 رای موافق 26 رای مخالف و 5 رای ممتنح از 213 نماینده حاضر در صحن علنی به آن رای دادند.

همچنین وکلای ملت مصوب کردند که اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.

از آنجا که این بند از لایحه بودجه نیز خلاف برنامه پنجم و نیازمند دو سوم آراء بود نمایندگان با 161 رای موافق، 21 رای مخالف و 4 رای ممتنح از 213 نماینده حاضر در صحن علنی به آن رای مثبت دادند.

به گزارش مهر، بهارستان نشینان همچنین مصوب کردند که دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و یا با نام صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای مطابق ماده 20 قانون محاسبات قانون کشور به قیمت اسمی تا سقف 30 هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیر دولتی واگذار نماید.

اسناد مزبور از پرداخت هر گونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شوند.