با تصویب نمایندگان صادر شد؛

مجوز مجلس به شهرداری‌ها برای انتشار هفت هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت

مجلس

با توجه به مغایرت این بند از لایحه بودجه با برنامه پنجم، رییس مجلس آن را به رای نمایندگان گذاشت که نمایندگان با 159 رای موافق، 26 رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر به آن رای دادند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امشب مجلس، به شهرداری‌ها اجازه دادند تا سقف هفت هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کنند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه 93، بند «د» تبصره شش ماده واحده لایحه بودجه را به تصویب رساندند که بر اساس آن به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و با اطلاع وزارت کشور تا سقف هفتاد هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند.

به موجب این مصوبه، بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های قطار شهری با نرخ مالیاتی صفر است.

با توجه به مغایرت این بند از لایحه بودجه با برنامه پنجم، رییس مجلس آن را به رای نمایندگان گذاشت که نمایندگان با 159 رای موافق، 26 رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر به آن رای دادند.

در ادامه بند دیگری به تصویب مجلس رسید که بر اساس آن اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده دولت و شهرداری‌ها از پرداخت مالیات مضاعف است. مغایرت این بند با برنامه پنجم نیز موجب شد رییس مجلس آن را به رای نمایندگان بگذارد که نهایتا نمایندگان با 161 رای موافق، 21 رای مخالف و چهار رای ممتنع از 213 نماینده حاضر این حکم را نیز به تصویب رساندند.

کد N98023