ایتالیا: آتش بس در سوریه در اولویت قرار دارد

سوریه,ایتالیا

رم - ایرنا - ˈاما بونینوˈ وزیر خارجه ایتالیا در آستانه نشست سوریه در رم، اظهار داشت که آتش بس در این کشور در اولویت قرار دارد.

به گزارش ایرنا از وزارت خارجه ایتالیا،موضع ایتالیا در این نشست بشردوستانه که به دنبال اجلاس ژنو 2 و به درخواست سازمان ملل فردا در رم برگزار می شود، آتش بس فوری برای مقابله با فاجعه بزرگ انسانی است که در اولویت قرار دارد.

اوضاع اضطراری سوریه محور نشست کاری بلندپایه در رم در محل وزارت خارجه ایتالیا است. در این نشست وزیر خارجه ایتالیا، ˈوالری اموسˈ معاون دبیر کل سازمان ملل و ˈکریستالینا جورجیواˈ کمیسر اروپایی کمک های بشر دوستانه حضور دارند.

ایتالیا در صدد رسیدن به یک نتیجه واقعی برای حل بحران سوریه است و بارها خواستار حضور تمام بازیگران منطقه برای حل ان شده است.

وزیر خارجه ایتالیا در کنفرانس ژنو 2 در سوییس نیز خواستار اقدام تمام بازیگران برای حل بحران سوریه شد و گفت: همه ما مسوولیت داریم و اگر نتوان راه حلی برای این بحران پیدا کنیم، همه جهان باید خجالت بکشند. همه ما از اینکه اوضاع کنونی به سوی رادیکالیسم و تروریسم برود نگرانیم، من به صراحت می گویم که مبارزه با تروریسم نمی تواند توجیه نقض حقوق بشر باشد.

وی بر لزوم آتش بس فوری در سوریه تاکید کرد و افزود: آتش بس فوری گامی در مذاکرات برای ارایه کمک های بشر دوستانه است و اگر این جنگ ادامه پیدا کند، شرمی برای همه جهان خواهد بود زیرا همه ما مسوولیم.

اروپام ** 2171**1856
کد N97708