نیویورک تایمز: تحریم، تنها راه مقابله با نژادپرستی رژیم اسرائیل است

آپارتاید,تحریم

تهران - نیویورک تایمز نوشت: تنها سلاح برای جلوگیری از توسعه طلبی های اسرائیل(رژیم صهیونیستی) و مقابله با نظام تبعیض نژادی ˈآپارتایدˈ حاکم بر آن، ˈتحریمˈ است.

روزنامه نیویورک تایمز در تحلیلی به قلم ˈعمر برغوثیˈ فعال فلسطینی حقوق بشر، به نقد سیاست های تبعیض نژادی رژیم صهیونیستی پرداخته و می نویسد: ˈجان کریˈ وزیر خارجه آمریکا اوت گذشته هشدار داد، چنانچه استمرار شهرک سازی غیرقانونی مانع از احیاء گفت وگوها میان اسرائیل(رژیم صهیونیستی) و تشکیلات خودگردان فلسطین شود، اسرائیل(رژیم صهیونیستی) با تحریم بین المللی روبرو خو اهد شد.

این تهدیدها از یک سو و مهمتر از آن خطر سطح نفوذ رو به گسترش ایران در منطقه، رژیم اسرائیل را سخت به وحشت افکنده است.

سازمان های حقوق بشر مدافع حقوق فلسطینیان، مبارزه ای را برای احقاق حقوق فلسطینیان و به خصوص شهروندان فلسطینی ساکن اراضی اشغالی به راه انداخته اند که بر لزوم تحریم، بایکوت و بی بهره ساختن رژیم اسرائیل از همه کمک ها و حمایتها، صراحت دارد.

این مبارزه و جنبش با نام اختصاری ( B.D.S.ˈ (Boycott, Divestment and Sanctions ˈ گستردگی شگرفی در سطح منطقه و حتی در سطح جهان بدست آورده و بشدت خشم مقامات رژیم صهیونیستی را برانگیخته است.

ژوئن گذشته ˈبنیامین نتانیاهوˈ نخست وزیر اسرائیل(رژیم صهیونیستی) این جنبش را ˈیک تهدید استراتژیکˈ خواند و اعلام کرد که هدف از این مبارزه سلب مشروعیت اسرائیل است.

نتانیاهو، وزارت امور استراتژیک اسرائیل را مامور مقابله با این جنبش و دستاوردهای آن ساخت.

هدف از مبارزه این جنبش، تهدید حیات اسرائیل(رژیم صهیونیستی) نیست بلکه وادار ساختن آن به توقف سرکوب و اعمال خشونت علیه فلسطینیان است.

ریشه انزوای جهانی اسرائیل (رژیم صهیونیستی) هم همین رفتار سرکوبگرانه آن علیه فلسطینیان است.

رژیم اسرائیل از گسترش قابل توجه این مبارزه جهانی که خطر تحریم و محرومیت از امتیازها را برای آن به دنبال دارد، سخت به وحشت و اضطراب افتاده است.

رژیم اسرائیل با این ذهنیت، مبارزه ای تبلیغاتی را برای تطهیر چهره نژاد پرستانه خود و مقابله با جنبش حق طلبانه ای که علیه سیاست های تبعیض نژادی این رژیم به پا شده به جریان انداخته است تا از تحریم شدن جلوگیری نماید.

جنبش B.D.S از سال 2005 به همت فدراسیون های اتحادیه های تجاری و سازمانها و انجمن های فلسطینی به جریان افتاد با این هدف و چشم انداز که به اشغالگری های اسرائیل (رژیم صهیونیستی)که از سال 1967 آغاز شده است به نوعی خاتمه دهد.

مطالبات جنبش، به رسمیت شناخته شدن حقوق بنیادین شهروندان عرب فلسطینی ساکن اراضی اشغالی با حقوقی برابر، به رسمیت شناختن حقوق آوارگان فلسطینی وحق بازگشت آنها به وطن و سرزمین مادری شان است. این آوارگان در سال 1948 به زور وادار به ترک سرزمین آبا و اجدادی خود شده بودند.

حیرت آور است که اسرائیل(رژیم صهیونیستی) به عنوان یک قدرت هسته ای(رژیم دارای بمب اتم)، چرا تا این اندازه خود را در مقابل جنبش های آرام و غیرخشونت طلب مدافع حقوق بشر آسیب پذیر احساس می کند؟

امروز جنبش B.D.S حتی به درون خاک آمریکا هم که لابی های قوی اسرائیلی(صهیونیستی) بر آن حاکم است هم نفوذ کرده و از حمایت گروههایی از یهویان ساکن آمریکا که مخالف سیاست های رژیم اسرائیل اند هم برخوردار است، این موضوع وحشت (سران) اسرائیل را دوچندان کرده است.

در میان این مخالفان سیاست های اسرائیلی(صهیونیستی)، حتی چهره های سرشناس و برجسته یهودی هم دیده می شوند که از مبارزات جنبش یادشده حمایت می کنند. این شخصیتها دیگر مایل نیستند زبان سخنگوی رژیم اسرائیل باشند و برای اثبات وجود آن مبارزه کنند و وقعی هم به مدعاهای آن که می گوید ˈاسراییل خانه ملی همه یهودیان استˈ هم ندارند.

رژیم اسرائیل از یک سو ادعای دمکراسی دارد، از سویی با مدعای اثبات وجود، متوسل به یک درگیری دائمی دینی، قومیتی شده است.

نویسنده ای به نام ˈآی.اف.استونˈ . F. Stone رژیم اسرائیل را ˈآفریننده نوعی جنون اخلاقی در جهان یهود با آرمان های نژادپرستانه با اعمال محرومیتˈ معرفی کرده است.

مبارزات ثمربخش B.D.S. که استراتژی آن مبتنی است بر اجتناب از خشونت، به حدی در سطح جهان موفق بوده که سخت جایگاه بین المللی رژیم اسرائیل را نزد افکار عمومی جهانیان مخدوش کرده است. اسرائیل (رژیم صهیونیستی)هم از این روند سخت به وحشت افتاده است.

در واکنش به این واقعیت، یک فرمانده اسرائیلی با اشاره به مقاومت فلسطینیان در برابر اشغالگری گفته است: ˈما مثل گاندی خوب عمل نکردیمˈ.

امروز جامعه دانشگاهیان آمریکا هم اقدام به تحریم رژیم اسرائیل می نمایند.

امروز دیگر حتی در جامعه آمریکا هم B.D.S یک تابو نیست.

این جنبش به موازات مبارزه سیاسی، مبارزه ای اقتصادی هم علیه منافع اسرائیل(رژیم صهیونیستی) به جریان انداخته است.

متاثر از این مبارزه، اخیراˈ یک صندوق سرمایه گذازی هلندی به نام PGGM، در اعتراض به استمرار اشغالگری های رژیم اسرائیل در سرزمین های فلسطینیان مبلغ 200 میلیارد دلار از اندوخته اش در 5 بانک بزرگ اسرائیل(رژیم صهیونیستی) را خارج ساخت.

این تصمیم گیری، شوک عظیمی بر رژیم اسرائیل وارد ساخت.

اسرائیل B.D.S را یک خطر بزرگ برای حیات خود می شناسد و به کمک لابی های قوی اش تلاش می کند این جنبش را یک جنبش ضد یهود (آنتی سمیتیزم) معرفی و لکه دار کند تا به نحوی اعتبار و وجهه آن را از بین ببرد.

اما آرمانهای این جنبش، خشونت در هر شکل آن را نفی و رد می کند از جمله خشونت علیه یهودیان؛ آرمانهای این جنبش ضدنژادپرستی است؛ نه ضد یهود. این جنبش میان سیاست های نژادپرستانه رژیم اسرائیل و یهودیان جهان وجه تمایز قائل است.

این مبارزه، چهره حقیقی آپارتاید رژیم اسرائیل را به تصویر می کشد.

این جنبش به همان ترتیب که به سیاست های تبعیض نژادی رژیم اسرائیل اعتراض دارد به رفتارهای رعب افکن و ناقض حقوق بشر کشورهای اسلامی نظیر عربستان که خود را کشوری مسلمان معرفی می کند هم معترض است.

جنبش B.D.S خواستار رعایت عدالت و حقوقی برابر و سیاست گذاریهای برابر در مورد شهروندان فلسطینی ساکن سرزمین های اشغالی است. اما اسرائیل(رژیم صهیونیستی) اعطای این مطالبات را مانعی بر سر راه اثبات وجود خود به عنوان یک کشور منحصراˈ یهود می شناسد.

رژیم اسرائیل، نظام ˈتبعیض نهادینه شده، قانونی و اجتماعی شدهˈ را علیه شهروندان فلسطینی اعمال می کند و هر مبارزه ای در ضدیت با این رفتار حکومتی را یک ˈتهدید حیاتیˈ علیه خود ارزیابی می کند.

آیا رعایت عدالت و حقوق برابر برای همه شهروندان، واقعاˈ رژیم اسراییل را نابود می سازد؟

مبارزه برای احقاق حقوق برابر و رعایت عدالت در مورد همه شهروندان، نابود کننده رژیم اسرائیل نیست، چندانکه این مبارزه در مورد آمریکای جنوبی و یا آفریقای جنوبی به چنین سرانجامی ختم نشد.

در آمریکای جنوبی و آفریقای جنوبی، مبارزه در این راه به رفع نظام تبعیض نژادی در هردو ناحیه منجر شد نه نابودی خود این کشورها.

چندی پیش لیبرال های اسرائیلی از دادگاه عالی آن تقاضا کردند که هویت همه شهروندان در اداره ثبت احوال جمعیت ملی کشور به عنوان ˈاسرائیلیˈ مشخص شود فارغ از دسته بندی ملیتی و قومیتی شهروندان اعم از یهودی، عرب، دروزی و غیره؛ اما دادگاه این ادعانامه حقوقی را رد کرد.

رژیم اسرائیل تنها کشور جهان است که حتی ملیت خود را هم به رسمیت نمی شناسد و هرگز حقوقی برابر برای همه شهروندانش قائل نیست.

تحریم رژیم اسرائیل و بی بهره ساختن آن از همه کمکها و حمایتها، نظام ناعادلانه حاکم بر آن را در هم فرو خواهد ریخت، نه خود اسرائیل و مردم آن را.

http://www.nytimes.com/2014/02/01/opinion/sunday/why-the-boycott-movement-scares-israel.html?ref=opinion

مترجمام**1591**1275
کد N97560