تاکید مجلس بر افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی

مجلس

صندوق توسعه ملی مکلف است معادل ریالی مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی بابت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص دهد. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی انجام می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی جهت افزایش سرمایه صندوق توسعه، صندوق نوآوری و شکوفایی موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، صندوق توسعه ملی مکلف است معادل ریالی مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی بابت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص دهد. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی انجام می‌شود.

کد N97537