یکی از وزرای دولت روحانی به محکمه کشیده شد

دولت روحانی

جلسه محاکمه یکی از وزرای دولت روحانی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

 
 
به گزارش آفتاب به نقل از مهر، اخیرا جلسه رسیدگی به اتهامات یکی از وزرای دولت یازدهم در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی مدیر خراسانی برگزار شد.   
اتهامات آقای وزیر مربوط به زمانی است که وی به عنوان معاون وزیر در یکی از وزارتخانه‌ها مشغول به کار بود. این پرونده با شکایت یکی از سازمان‌های نظارتی علیه متهم تشکیل شده است. وزیر متهم خودش در جلسه دادگاه حاضر نشده است و دو تن از وکلای خود را برای دفاع به دادگاه فرستاد. پس از دفاعیات وکلا و تفهیم اتهام قضات دادگاه برای تصمیم‌گیری درخصوص پرونده وارد شور شدند.
کد N97145